Freightliner PL rośnie z mocą – Freightliner DE

Freightliner PL rośnie z mocą

Powrót do aktualności

Prywatny kolejowy przewoźnik towarowy Frightliner PL po kolejnych inwestycjach w tabor ma coraz mocniejszą pozycję na rynku. W 2018 roku zaliczył dwucyfrowy wzrost przewozów w Polsce. Aktywnie działa też na rynku pracy, rekrutując kolejnych pracowników.

Operator podsumował wyniki przewozowe za 2018 rok, który był w Polsce niezwykle udany. Praca przewozowa przewoźnika osiągnęła blisko 2 mld tonokilometrów – aż o 21,2% więcej niż w 2017 roku. Wyniki FPL w tym zakresie są ponad dwukrotnie lepsze niż – i tak bardzo dobry – wzrost całego rynku (9,5% rdr). Ponadto przewoźnik realizował zlecenia w ruchu transgranicznym pomiędzy Polską i Niemcami oraz – poprzez swoją zależną spółkę córkę Freightliner DE – na terenie Niemiec. Przychody z niemieckich klientów stanowią ponad 30% całości przychodów Freightliner PL.

Silny, silniejszy, Freightliner PL

Dobre wyniki to nie przypadek. Należący do koncernu Genesee & Wyoming Freightliner PL od początku istnienia inwestuje bowiem w nowoczesny tabor i w ludzi. Przewoźnik postawił na potężne, sześcioosiowe lokomotywy o dużej sile pociągowej – wysoko ocenianą amerykańską lokomotywę spalinową JT42CWR (Class 66) oraz polską lokomotywę elektryczną E6ACTd (Dragon). To do Freightliner PL należy rekord masy brutto regularnie kursującego pociągu towarowego, prowadzonego pojedynczą trakcją spalinową – 4880 ton.

Rozwój firmy na rynku oznacza również zwiększenie zatrudnienia. Przewoźnik uruchomił bardzo ciekawą kampanię wizerunkową „#Najsilniejsi”, która przestawia umiejętności i doświadczenie pracowników, organizację pracy, sprzęt, stosowane technologie i jednocześnie wspiera działania rekrutacyjne. Przewoźnik szuka przede wszystkim pracowników obsługi trakcyjnej oraz technicznej, a na stronie najsilniejsi.pl można zapoznać się dokładnie z tym, co oferuje swoim obecnym i przyszłym pracownikom. Spółka publikuje też ciekawe reportaże i raporty – na jej zlecenia opracowano badanie rynku maszynistów. Wzięło w nim udział blisko 900 maszynistów z różnych firm z całej Polski. Wyniki badania wskazują, że maszyniści to niewątpliwie jedna z najszczęśliwszych grup zawodowych w Polsce. Ponad 80% badanych przyznaje, że lubi swoją pracę. Co ważne, maszyniści identyfikują się ze swoją pracą, traktują ją jako styl życia. To pozwala pracodawcy jeszcze lepiej zrozumieć potrzeby tej grupy zawodowej. Zgodnie z hasłem przewodnim kampanii #Najsilniejsi – „Prawdziwa siła tkwi nie tylko w maszynie. To również charakter i doświadczenie człowieka”. Takich #Najsilniejszych pracowników, z charakterem i doświadczeniem chce pozyskiwać przewoźnik do prowadzenia i obsługi swoich #Najsilniejszych lokomotyw oraz do pracy w #Najsilniejszym zespole biurowym.

Najsilniejsze lokomotywy

Na stronie najsilniejsi.pl można zobaczyć także filmy pokazujące lokomotywy i wagony jeżdżące dla przewoźnika. Warto przyjrzeć się bliżej wspomnianym już nowoczesnym lokomotywom dużej mocy, użytkowanym przez przewoźnika. Z powodzeniem wykorzystuje on pojazdy sześcioosiowe Class 66 oraz Dragon, o mocy nieosiągalnej dla tradycyjnych, czteroosiowych lokomotyw.
 

Pociągi liniowe w trakcji spalinowej prowadzą sześcioosiowe lokomotywy produkcji amerykańskiej Electro-Motive Diesel (EMD) Class 66. Do tego typu należy polski rekord masy pociągu z jedną lokomotywą, na który składało się 57 ładownych wagonów węgla o łącznej masie ponad 5000 ton. Class 66 wyposażony jest w silnik diesla o mocy 2420 kW (3290 KM), a aż 94% tej mocy idzie na cele trakcyjne. Efektywna siła pociągowa to aż 467 kN. Jest to możliwe do osiągnięcia dzięki systemowi współpracy zespołu prądotwórczego z systemem antypoślizgowym. W pojeździe zastosowano innowacyjne wózki trzyosiowe typu HTCR z systemem nastawy skrajnych osi wózka równolegle do promienia łuku. To z kolei pozwala na pokonywanie łuków o promieniach osiągalnych jedynie dla lokomotyw z wózkami dwuosiowymi. Część floty lokomotyw tego typu posiada dopuszczenie do jazdy w Polsce i w Niemczech, co pozwala na uruchamianie szybkich pociągów transgranicznych, bez straty czasu na stacjach granicznych.

Wyprodukowane przez Newag Dragony to elektrowozy o mocy 5 MW, zdolne do ciągnięcia ciężkich składów towarowych o wadze powyżej 4000 t. Na pokładzie zainstalowano innowacyjny moduł Dual Power – dodatkowy silnik spalinowy o mocy 540 kW do pracy na szlakach niezelektryfikowanych oraz na bocznicach, dzięki któremu przewoźnik nie jest zależny od dostępności lokomotywy manewrowej.

Perspektywy na rok 2019

W ostatnich tygodniach Freightliner PL sfinalizował budżet na 2019 r. Zakłada on kolejne wzrosty i dalszy dynamiczny rozwój. Będziemy przyglądać się realizacji tych planów, obserwując sytuację całego rynku.

Forum Bezpieczeństwa Kolejowego

Podczas Forum Bezpieczeństwa Kolejowego prezentowane są dane związane ze stanem bezpieczeństwa, najnowsze przepisy dotyczące obowiązków przedsiębiorców, plany i projekty dotyczące poprawy bezpieczeństwa, odnoszące się do SMS (Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem), MMS (systemów zarządzania utrzymaniem), świadectw bezpieczeństwa i tematyki zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji.

Link do artykułu: www.rynek-kolejowy.pl